Barra de espaço
Barra de espaço

Deze tutorial presenteert een gedetailleerde procedure die laat zien hoe je een statisch IP-adres configureert op een computer waarop Ubuntu Linux draait.

YOUTUBE

In ons kanaal kun je de video van deze tutorial bekijken (BINNENKORT)

TUTORIAL

Ga naar de map / etc / systemd / system en maak een nieuw opstartbestand.

In ons voorbeeld zal ik een opstartscript maken voor mijn firewall.

# cd /etc/systemd/system/
# vi firewall.service

 

Hier is de inhoud van mijn bestand:

# cd /etc/systemd/system/
[Unit]
Description=firewall
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/etc/init.d/firewall start
User=root
WorkingDirectory=/etc/init.d
Restart=no
[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

Uw opstartscript moet bovenaan wat opmerkingen bevatten, hier zijn de eerste regels van mijn firewall-script /etc/init.d/firewall:

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: firewall
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: My firewall script
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO

 

Wijzig de machtiging van het servicebestand en schakel de service in:

# chmod 755 firewall.service
# systemctl enable firewall.service
# systemctl daemon-reload

 

Start de service:

# systemctl start firewall.service


Controleer of de service actief is: 

# systemctl status firewall.service

 

Start de computer opnieuw op om te controleren of alles tijdens het opstarten correct werkt.

CONCLUSIE

Deze zelfstudie laat zien hoe je opstartscripts kunt maken op een computer waarop ubuntu 17 wordt uitgevoerd.